به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصویب و این مصوبه در مورخ 29 اردیبهشت 98 از سوی دبیرخانه شوار عالی مناطق ازاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ابلاغ گردید

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>