شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار اطمینان دارد ارتباط تنگاتنگ صنعت ودانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و دانش بنیان مراکز آموزشی و تجاری سازی آنها باعث حرکت رو به جلو و مطلوب این منطقه شده و آهنگ فعالیت های اقتصادی و صنعتی را افزایش خواهد داد . با این نگاه و در این راستا منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در تاریخ 01/08/1398 میزبان مسئولان دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) بود و خوشبختانه توافقات به عمل آمده به صورت انعقاد یک تفاهم نامه به ثمر نشست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>