: به لطف پروردگار و با اقدامات شایسته مدیران منطقه‌ی ویژه اقتصادی گرمسار و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، پروانه بهره‌برداری و محصور نمودن 462 هکتار از محدود 2000 هکتاری مصوب منطقه ویژه، در تاریخ 14/10/ ا1398 توسط جناب آقای دکتر بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امضاء و به آقای مهندس نادری مدیر عامل منطقه ویژه گرمسار ابلاغ شد. بدین ترتیب با اخذ این پروانه جذب سرمایه‌گذار و واگذاری اراضی در این محدوده امکان‌پذیر گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>