آقای دکتر عبداللهی معاونت محترم برنامه‌ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی ایران با همراهی دیگر همکارانشان در تاریخ 18/10/1389 از پروژه‌های سایت منطقه ویژه بازدید کردند و به بررسی مسائل و هماهنگی‌های مورد نیاز این پروژه ها پرداختند. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی در این بازدید ضمن تشریح روند اجرای پروژه‌ها، تسهیلات لازم برای سرعت بخشیدن به این پروژه ها را برشمرد و این اطمینان حاصل شد که برنامه‌ریزی‌ها برای رفع مشکلات اجرایی در الویت کارها قرار خواهد گرفت تا این منطقه به محل امن سرمایه‌‌گذاران تبدیل گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>