در این بازدید که در تاریخ 20/09/1398 انجام گرفت آقای دکتر سلامتی مدیر کل اقتصادی استانداری سمنان را، آقایان سعدالدین مدیر کل گمرک استان سمنان و مهندس فتوتی سرپرست توسعه منطقه‌ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و جمعی از همکارانشان همراهی کردند و در جریان پیشرفت مرحله به مرحله پروژه‌های سایت قرا گرفتند. در ادامه این دیدار، گفت و گوهای بسیار خوبی هم در خصوص بررسی نحوه رفع موانع و مشکلات این طرح ملی انجام پذیرفت .

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>