دکتر رضا نیازمند متولد 1300 در 19 آذرماه 1396 درگذشت .او به تنهایی روایت تاریخ صنعتی شدن ایران است.کسی که در راه‌اندازی و ایجاد سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی مس و ده ‌ها نهاد صنعتی نقش داشته است. او کسی است که لباس ایدرو را دوخت و ماحصل فعالیت‌های آن تاسیس چهار کارخانه ماشین سازی تبریز و اراک و تراکتور سازی تبریز و آلومینیوم سازی اراک بود. روحش شاد و یادش گرامی

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>