خانهmainموافقتنامه واگذاری و فروش آب برای مصارف صنعتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار امضا و مبادله گردید.

موافقتنامه واگذاری و فروش آب برای مصارف صنعتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار امضا و مبادله گردید.

موافقتنامه واگذاری و فروش آب برای مصارف صنعتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار امضا و مبادله گردید.

در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ موافقتتنامه واگذاری و فروش آب برای مصارف صنعتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با حمایت های همه جانبه ناب آقای دکتر کاتب نماینده محترم مردم شریف گرمسار در مجلس شورای اسلامی و حضور نمایندگان وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ایی استان سمنان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  بین شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار امضا و مبادله گردید. با امضا  این قرارداد شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار که سرمایه گذار و پیمانکار پروژه انتقال آب از سد نمرود به تصفیه خانه شهرستان گرمسار به روش ( B.O.T) می باشد متعهد گردید به مدت ۲۰ سال از ابتدای سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان شش میلیون مترمکعب آب مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را با کیفیت مناسب تامین نماید. مبلغ این قرارداد که به صورت تدریجی و بر اساس پیشرفت طرح آبرسانی صورت خواهد پذیرفت، در سال اول (۱۳۹۸)  حدود ۱۵۰ میلیارد ریال می باشد که در سال های آتی بر اساس مدل مالی پیوست قرارداد تعدیل خواهد شد. لازم به ذکر است متن این قرارداد که (در نوع خود اولین نمونه می باشد)، پس  از حدود هشت ماه مذاکرات فشرده و با حضور و تایید مدیران ارشد وزارت نیرو و مسئولان استانی شرکت آب منطقه ایی استان سمنان و انجام کار کارشناسی شبانه روزی تهیه و مبادله گردیده است. با امضا این موافقتنامه امید می رود نیاز آبی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به طور کامل بر طرف و زمینه ساز رشد و شکوفایی صنعتی بیشتر در منطقه فراهم گردد. انشالله