خانهmainهمیاری مسئولین بهترین بستر برای رفع محرومیت و اشتغال زایی

همیاری مسئولین بهترین بستر برای رفع محرومیت و اشتغال زایی

همیاری مسئولین بهترین بستر برای رفع محرومیت و اشتغال زایی

همیاری مسئولین ملی و استانی بهترین بستر برای رفع محرومیت و اشتغال زایی

دولت تدبیر و امید جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشگامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در عرصه صنعت و توسعه صنعتی در مناطق مختلف کشور و به جهت بهره مندی از مشوق ها و معافیت های خاص، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را بر عهده این سازمان نهاده است. نگاه توسعه محور سازمان، با همراهی و همیاری مسئولین ملی و استانی، بهترین بستر برای رفع محرومیت و اشتغال زایی و همچنین بهره مندی از توانمندی های منطقه بوده و در همین مدت اندک نوید ایجاد یک منطقه ویژه موفق را نمودار ساخته است.

به دلایل عدیده، محور شرقی- غربی عمده کشور که از پایتخت می گذرد در بال غربی از توسعه عمیقی بخوردار بوده لیکن در بال شرقی هنوز به اندازه لازم نتوانسته از این بالندگی و توسعه بهره مند شود و قابلیت های گوناگون منطقه و استان های شرقی مغفول مانده است. به روشنی مشخص است که ایجاد و احداث مناطق ویژه اقتصادی که از مزیت ها و معافیت ها و مشوق های مناسبی برخوردار است می تواند این نقیصه را بر طرف نموده و طی دوره کوتاهی به پویایی اقتصاد و بازرگانی و خدمات صنعتی موثر در این منطقه منجر گردد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچون کلیه عرصه های سرمایه گذاری های صنعتی و دانش بنیان و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که وارد شده، امید دارد در عرصه مناطق ویژه اقتصادی نیز بتواند کارنامه درخشان و موفقی از خود بجا بگذارد.

منصور معظمی

معاون وزیر و ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

زمستان ۱۳۹۵