تجارت ایران همسطح تراز جهانی با راه‌اندازی “سامانه جامع تجارت ایران”
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
سامانه جامع تجارت در تاریخ ۹۹/۹/۹ و در راستای شفافیت و مبارزه با فساد افتتاح شد.
.
این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.