بنا بر اعلام مدیر روابط عمومی شرکت،  صفحه اینستاگرام منطقه ویژه اقتصادی گرمسار آغاز به کار کرد.

گفتنی است این اقدام برای اطلاع رسانی مناسب در خصوص فعالیت های منطقه ویژه صورت گرفته است.

آدرس صفحه اینستاگرام منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به شرح زیر است:

https://www.instagram.com/garmsar.sez