جلسه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف بررسی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در تاریخ ششم آذر ماه 1397 در محل دبیرخانه شورا برگزار و پس از بحث و بررسی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تایید و تصویب گردید و در دستور کار اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قرار گرفت.  امید می رود مصوبه طرح جامع گرمسار در اولین جلسه شورای عالی به ریاست جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری صادر گردد

 

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که سند اصلی توسعه آتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار می باشد در نوع خود یکی از کامل ترین طرح جامع تدوین شده در زمینه مناطق ویژه اقتصادی بوده و در برگیرنده کلیه مطالعات امکان سنجی، راهبردی، فنی، اقتصادی، زیست .محیطی، شهرسازی و توسعه صنعتی می باشد. گفتنی است این طرح جامع توسط مهندسین مشاور فجر توسعه و با نظارت شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تهیه و تدوین گردیده است.

  بنابر اعلام مدیر برنامه ریزی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار فرآیند اصلاح و به روز رسانی مطالعات منطقه ویژه اقتصادی گرمسار خاتمه یافته و طرح آماده ارسال برای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.

میثم تشکری ادامه داد طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار توسط مهندسین مشاور فجر توسعه تهیه گردیده است و قبلاً برای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرمسار ارسال گردیده بود لیکن به دلیل پاره از موارد زیست محیطی مجدداً مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و در حال حاضر فرآیند انجام مطالعات تکمیل شده است.

ایشان ادامه داد طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که سند اصلی توسعه منطقه محسوب می شود نسبت به سایر طرح جامع دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از جمله می توان به مطالعات گسترده زیست محیطی است که و فراتر از دستور العمل های موجود در این طرح بدان پرداخته شده است. بر اساس این طرح منطقه ویژه اقتصادی به 4 سایت تقسیم شده است و بر اساس مطالعات گسترده اقتصادی صنایع مجاز و مطابق با شرایط زیست محیطی منطقه برای استقرار در منطقه تعیین شده است. در این طرح ویژگی اصلی این منطقه که قرار گیری در تقاطع کریدورهای بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب (جاده ابریشم) است مورد توجه بوده و طرح ایجاد بندر خشک در آن لحاظ گردیده است.

امید می رود فرآیند تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداکثر تا پایان پاییز 1397 خاتمه یابد.