تماس با ما

اطلاعات تماس دفتر تهران شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

آدرس دفتر تهران: بزرگراه شهید همت، خ سردار جنگل، نبش کوچه سعیدی نیا، پ ۲، ط ۵ –

کد پستی : ۱۴۷۶۶۶۳۳۷۶

۴۱۱۷۲- ۰۲۱     

۴۶۰۴۵۳۳۴ – ۰۲۱

info@garmsar-sez.ir

www.garmsar-sez.ir

اطلاعات تماس دفتر گرمسار شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

     آدرس سایت : کیلومتر ۹۰ بزرگراه تهران – گرمسار، بعد از آزاد راه قم گرمسار –

کد پستی ۳۸۸۱۵۰۸۰۱

۳۱۲۱ – ۰۲۳     

۳۴۲۸۰۰۳۸ – ۰۲۳

info@garmsar-sez.ir

www.garmsar-sez.ir