مزیت های خاص

مزیت‌های خاص منطقۀ ویژۀ اقتصادی گرمسار

مزیت‌های قانونی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به سه بخش ذیل قابل‌تقسیم می باشد

۱٫     مزیت‌های جغرافیایی:

          ·        استقرار در نقطۀ تلاقی آزادراه تهرانگرمسار و آزادراه مشهدقم (حرم تا حرم)

          ·        موقعیت فوق‌العادۀ دسترسی زمینی: فاصله تا تهران ۸۰ کیلومتر/ تا قم ۲۰۰ کیلومتر/ تا مشهد ۷۸۰ کیلومتر/ تا ساری ۲۹۵ کیلومتر

          ·        عبور خط راه‌آهن سراسری کشور از داخل منطقه و امکان استقرار ایستگاه اختصاصی و ساخت سکوهای بارگیری

          ·        اتصال مستقیم به متروی تهران ازطریق خط متروی تهرانگرمسار

          ·        دسترسی به فرودگاههای اصلی کشور و منطقه: فاصلۀ زمانی تا فرودگاه امام خمینی (حدود ۱٫۵ ساعت)، فرودگاه مهرآباد (حدود ۲ ساعت) و قم و سمنان (۲ ساعت)

622
621

۲٫     مزیت‌های زیرساختی:

          .        زیرساخت‌های مناسب انرژی و زیست‌محیطی شامل برق  گاز، آب و تصفیه‌خانۀ فاضلاب

         .        سایر زیرساختها ازجمله جاده، ایستگاه و خط آهن اختصاصی، خیابان، فضای سبز، روشنایی، مخابرات، اینترنت، تجهیزات حفاظتی و امنیتی، ایستگاه آتش‌نشانی، مجموعه‌های رفاهی، تفریحی و بهداشتی

630
632
631

۳٫     مزیت‌های سازمان‌دهی و مدیریتی:

          ·        مدیریت کلان منطقۀ ویژه به‌عهدۀ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

         ·        سازمان حرفه‌ای و کارآزمودۀ ایجاد و توسعه و نگهداری مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

555
logo_garmsar255
d33