منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بر اساس ” قانون ایجاد مناطقه ویژه اقتصادی جدید” مورخ ۲۸/۰۹/۸۹ مصوب مجلس شورای اسلامی و به‌منظور جلب و تشویق سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و در رقابت با بازارهای اقتصادی منطقه‌ای با پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و خوشه‌های صنعتی منطقه و قطب‌های صنعتی هم‌جوار (تهران، خراسان رضوی و مازندران) با هدف توسعه و باتوجه‌به مبانی توسعۀ پایدار و اقتصاد مقاومتی در محدوده‌ای به‌وسعت ۲۰۰۰ هکتار در جنوب خط آهن تهران مشهد و در جوار کیلومتر ۱۵ آزادراه گرمسار به قم تأسیس گردید. هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۹۱ مسئولیت قانونی این منطقه را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول نمود و محدوده اولیه آن را در ۲۰۰۰ هکتار از اراضی جنوبی بزرگراه قم به گرمسار تعیین نمود لیکن باتوجه‌به اعلام ادارۀ کل منابع طبیعی و ادارۀ محیط‌زیست، محدودۀ درنظرگرفته‌شده برای منطقۀ ویژه مناسب تشخیص داده نشد، بر این اساس، پس از بررسی‌های مجدد و جابه‌جایی مکان، مجدداً محدودۀ جدید منطقۀ ویژۀ اقتصادی گرمسار در محدوده‌ای به‌مساحت تقریبی ۲۰۰۰هکتاردر تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ تصویب و عملیات اجرایی آن در سفر استانی کاروان تدبیر و امید در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۵ رسماً آغاز گردید

سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

بر اساس مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت قانونی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به سازمان

  گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار گردیده است

با نظر هیات عامل سازمان، و به منظور تمرکز فعالیت های مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، شرکت مدیریت  منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تاسیس و مسئولیت احداث و بهره برداری از این منطقه ویژه از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت محول گردیده است

محدوده قانونی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

محدوده اولیه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  به مساحت ۲۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تعیین گردید لیکن به دلیل مشکلات موجود درخصوص تخصیص زمین، محدوده دیگری در همان منطقه جایگزین محدوده اولیه گردید. مصوبه اول هیئت وزیران به شرح زیر می باشد.

اسناد مالکیت اراضی

اسناد مالکیت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار شامل ۴ فقره سند تک برگی به مساحت ۲۰۰۰ هکتار و به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد که به شرح تصویر زیر می باشد

جانمایی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

محدوده اولیه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  به مساحت ۲۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تعیین گردید لیکن به دلیل مشکلات موجود درخصوص تخصیص زمین، محدوده دیگری در همان منطقه جایگزین محدوده اولیه گردید. مصوبه اول هیئت وزیران به شرح زیر می باشد.