خانهتصاویرتصاویر همایش ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

تصاویر همایش ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

photo_2017-03-28_13-57-29

همایش سرمایه گذاری در استان سمنان با تاکید بر منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ با حضور مقامات عالی رتبه کشوری در محل ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی و به میزبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار گردید.

  • SAED2712
  • SAED2866
  • SAED2959
  • SAED3046
  • SAED3024
  • SAED3184
  • 63577
  • 63576
  • 63582
5252

فیلم خلاصه همایش سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

d33