تولید موتورهای برق و ژنراتور ، تولید لامپ الکتریکی و تجهیزات روشنایی، تولید دستگاه های توزیع و کنترل نیروی برق،

تولید سیم و کابل عایق بندی شده ، تولید انباره ها و پیل ها و باطری های اولیه، تولید گیرنده های تلویزیونی و رادیویی

، تولید فرستنده های تلویزیونی و رادیویی و…، تولید لامپ های لوله ای الکترونیکی ، تولید  انواع ساعت و سایر موارد مرتبط