تکمیل چرم، تولید کفش، تولید کیف و چمدان و محصولات مشابه، تکمیل منسوجات، کشبافی و تریکو بافی و قلاب بافی

تولید فرش ماشینی و موکت، آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج، تولید کالاهای نساجی ساخته شده به استثنای پوشاک

تولید سایر منسوجات