تولید انواع نوشابه و دوغ و آب معدنی ، نانوایی صنعتی، تولید نان، شیرینی و بیسکویت ، تولید سایر محصولات غذایی

تولید مالتا و ماءالشعیر ، تولید انواع آب نبات و شکلات ، تولید انواع روغن های حیوانی و نباتی، چای سازی

محصولات پروتئینی و بسته بندی انواع مواد غذایی و میوه و سبزیجات و صنایع فرآوری گوشت و مرغ  سایر موارد مرتبط.