خانهدرباره مااهداف، ماموریت، چشم انداز

اهداف، ماموریت، چشم انداز

88

بیانیه ماموریت شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

ماموریت ما

۱-     ایجاد بستر مناسب به منظور پشتیبانی از فعالیت های تجاری ، صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با هدف جذب سرمایه های داخلی و خارجی ، افزایش تولید  و صادرات غیر نفتی ، ایجاد ارزش افزوده ، ایجاد اشتغال مولد، جذب فن آوری های نوین ، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت)، انتقال کالا (ترانشیپ) و شکوفایی اقتصاد منطقه ای با فراهم نمودن تسهیلات و زیر ساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران بخش خصوصی و ایجاد زمینه مناسب برای بازاریابی ، صادرات و گسترش فعالیت های بازرگانی بین المللی 

۲-     تدوین ، نظارت و اجرای طرح های جامع در زمینه های خدمات زیر بنایی ، شهری ، فنی و مهندسی ، ارتباطی ، حراستیدر سطح منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  با هدف تامین نیاز ذینفعان و با رعایت اصل حفاظت از محیط زیست 

۳-     صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی ، عمرانی ، ساختمانی ، فرهنگی ، آموزشی و خدماتی درچارچوب طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

۴-     استفاده بهینه و موثر از منابع دردسترس با بکارگیری دانش و فن آوری روز با هدف توسعه پایدار و حفط محیط زیست و افزایش بهره وری صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

۵-     تعامل سازنده و مثبت با تمامی ذینفعان منطقه با تاکید بر احترام به کرامت انسانی

۶-     توانمند سازی سرمایه های انسانی متناسب با نیازهای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به منظور دستیابی به سازمانی یادگیرنده، سرآمد، نوآور و تلاشگر

Picture1

ما برای نیل به این ماموریت از تمام روش های زیر استقاده خواهیم کرد:

۱-   پیوند با شبکه ها و زنجیره های ارزش بین المللی در زمینه های تامین و تولید تجارت و خدمات

۲-   تامین و توسعه کلیه زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران به صورت با کیفیت و پایدار با هدف بهره ورسازی عوامل تولید و کاهش بهای تمام شده تولید کالا و خدمات در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 

۳-   توسعه ترانزیت و تکمیل زیر ساخت های ارتباطی (ریلی و جاده ایی) با هدف بهره گیری از ظرفیت کریدورهای حمل و نقل بین المللی و منطقه ایی در راستای بارور سازی موقعیت ژئو استراتژیکی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 

۴-   جذب فناوری های پیشرفته و موسسات دانش بنیان برای ایفای نقش موثر در رشد اقتصاد ملی

۵-   جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و بهره گیری از دانش فنی کشورهای پیشرفته در بهبود و افزایش نقش موثر منطقه در رشد اقتصاد ملی

۶-   استفاده از ظرفیت های منطقه ایی و استانی و ملی و توسعه مشارکت های مدنی و محلی در راستای بهره ور سازی استعدادهای موجود در منطقه با هدف پیشبرد کارآمد تر فعالیت ها و یکپارچه سازی روحیه و همبستگی محلی و ملی

5252

چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تا ۸ سال آینده (افق ۱۴۰۴) به مرکز تولید و صادرات کالا و خدمات صنعتی دانش پایه با بهره وری بالا که نقشی موثر در اقتصاد ملی خواهد داشت. منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در افق مورد نظر و با تامین زیرساخت ها و امکانات کافی مرزهای ملی را درنوردیده و با حفظ هویت ایرانی اسلامی در رقابت با سایر مناطق ویژه اقتصادی صنعتی غرب آسیا در مسیر دستیابی به منطقه ویژه اقتصادی صنعتی یادگیرنده، سرآمد، نوآور و تلاشگر قرار خواهد داشت.

15

ارزش های شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

۱-   تلاش برای دستیابی به حداکثر بهره وری

      2-   تعهد تلاش و تفکر خلاق

      3-   صیانت از اخلاق و کرامت انسانی

      4-   تامین منافع ذینفعان

      5-   پویایی و نظم سازمانی

      6-   توسعه منابع انسانی

      7-   حفظ محیط زیست

۸-   تاکید بر توانمند سازی منطقه ایی (شهرستان گرمسار)

5252

اهداف کلان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

۱-   استفاده حداکثری از ظرفیت ها و تسهیلات قانونی مناطق ویژه

        2-   توسعه فرصت های درآمد زایی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

        3-   استقرار سازمان بهره ور و یادگیرنده و با هویت ایرانی – اسلامی

        4-   ارتقای برند منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با هدف رقابت سالم با رقبای ملی و منطقه ایی

        5-   جذب سرمایه گذاران با طرح های اقتصادی صنعتی با احتمال موفقیت بالا

        6-   تامین کلیه زیر ساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

        7-   توسعه و بهبود مستمر کیفیت خدمات شرکت

        8-   ارتباط موثر با ذینفعان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

        9-   توسعه منابع انسانی شرکت

       10-   استقرار نظام جامع اطلاعات و دانش در شرکت

       11- مدیریت مالی با رویکرد توانمند سازی شرکت

       12- حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

۱۳-توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت و حفظ محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

d33