منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ۰

گزارش تصویری از بازدید معاونت محترم برنامه‌ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی ایران از سایت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

آقای دکتر عبداللهی معاونت محترم برنامه‌ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی ایران با همراهی دیگر همکارانشان در تاریخ 18/10/1389 از پروژه‌های سایت منطقه ویژه…