گمرک جمهوری اسلامی ایران در منطقه

گمرک جمهوری اسلامی ایران در منطقه

وظیفه گمرک در ورود و خروج کالا در مناطق ویژه عبارت است از:

  •  رعایت الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان‏
  •  رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده
  •  معافیت ‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.‏
  •  وصول حقوق و عوارضی که وضع شده است بطور صحیح

افتتاح گمرک جمهوری اسلامی ایران در منطقه از شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت وقت و جناب آقای عسگری رئیس کل گمرک ج.ا.ا انجام پذیرفت و پرسنل گمرک در منطقه مستقر گردیدند.