مزایده ها و مناقصات

مزایده ها و مناقصات

تجدید فراخوان مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و نگهداری تصفیه‌خانه پساب صنعتی (پکیج فولادی) به ظرفیت ۱۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز با فرایند MBBR در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تجدید فراخوان مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و نگهداری تصفیه‌خانه...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

تجدید فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و تحویل دو دستگاه باسکول ۸۰ و ۶۰ تنی

تجدید فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و تحویل دو...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

تجدید فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی، خدماتی، دفتری و اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تجدید فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی، خدماتی، دفتری و اجرایی...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...